PROJEKETET

Projektet

Det nye Blåkildegård er en ambitiøs helhedsplan, der omfatter frasalg og nedrivning af nogle boliger til en privat ejendomsudvikler, nybyggeri af etageboliger og en nedbygning til råhus med en gennemgribende modernisering og boligændring af de resterende rækkehuse.

 

Alle boliger opføres og genopføres med blik for det gode boligliv, lettere drift og energirigtige løsninger. Med opførelsen af de nye boliger og genopbygningen af de eksisterende rækkehuse kommer Blåkildegård således til at være fremtidssikret mange år frem.

 

Ved at bygge nye etageboliger og fortætte med nye boliger i det grønne areal mod syd kommer der erstatningsboliger for de boliger, der rives ned og sælges. På den måde vil der stadig være 405 boliger i Det nye Blåkildegård. Da Blåkildegårds samlede areal i fremtiden vil være mindre, betyder det også, at boligerne arealmæssigt bliver lidt mindre end de nuværende boliger. Boligerne vil stadig have den gode indretning, som kendetegner dem i det nuværende Blåkildegård.

Frasalg af boliger

Arealet, hvor boliger i Cirklen, Trekanten A og Firkanten A ligger, skal sælges til PenSam, der opfører private udlejningsboliger. Beboerne i dette område bliver genhuset permanent i en ny bolig i Blåkildegård.

 

Frasalget er en del af finansieringen til nedbygningen og genopførelsen af de resterende boliger i Blåkildegård.

Nedrivning af boliger

Boligerne i Femkanten A og Sekskanten A ligger der, hvor boligslangen skal bygges. Derfor skal bygningerne rives ned og beboerne genhuses permanent i en ny bolig i Blåkildegård.

Nedbygning af eksisterende boliger

Resten af boligerne i Blåkildegård vil de næste mange år gennemgå en omfattende transformation.

 

De eksisterende rækkehuse bygges ned, så det kun er råhuset, der står tilbage. De bærende vægge og betondæk, der er det skelet, som holder husene stående i dag, er lavet af god og stærk beton, der i årtier endnu vil være den bedste bærende struktur for et nyt hus.

 

Gulve, vinduer, isolering, installationer og den underliggende krybekælder mm. er en udfordring for boligernes sundhed og boligkomfort. Derfor nedbygges boligerne, så alt undtagen de bærende vægge og betondæk fjernes.

 

Når alt er fjernet fra råhuset, og krybekældrene er væk, genopbygges de nye boliger. De nye boliger opføres med nye velisolerede facader, nye vinduer og døre udvendigt. Indvendigt genopbygges boligen med nye gulve, vægge, trapper og moderne installationer, der giver et sundt og godt indeklima, med høj boligkomfort. Boligernes køkkener og badeværelser bliver også helt nye og moderne, og tager udgangspunkt i de ønsker som Blåkildegårds beboere har udtrykt på den store workshopdag i april 2022. Både udvendigt og indvendigt vil alt, der kan ses, være helt nyt.

Nye boligtyper

Med den store transformation af Blåkildegård, åbnes der op for nye muligheder for at skabe boliger, der giver bedre plads til alle livets faser. Derfor bygges der nye boligtyper med fokus på tilgængelighed. Med et nyt etagebyggeri med tilgængelighedsboliger og rækkehuse i et plan skabes rum til, at man kan blive boende i Blåkildegård, når mobiliteten pludselig begynder at drille.

 

Variationen i de mange boligstørrelser videreføres i Det nye Blåkildegård, så det også i fremtiden er muligt at finde den bolig, der passer til den enlige, børnefamilien, det unge par og seniorerne.  

Nyt aktivitetshus med selskabslokale

I Det nye Blåkildegård bygges et aktivitetshus som rammen omkring de beboerdrevne aktiviteter som f.eks. seniorklub, krea-værksted, madklub, zumba, legefællesskaber og meget mere.

 

Aktivitetshuset er stedet, hvor Blåkildegårds beboere kan have et socialt fællesskab omkring aktiviteter og interesser som de har til fælles med andre. Mulighederne er mange, og det aktivitetsbårne samvær igangsættes og styres af beboerne selv. Det styrker sammenholdet og det gode naboskab i Blåkildegård.

 

Det er også i aktivitetshuset, at de nye selskabslokaler bliver opført. Selskabslokalerne udvides med mulighed for flere gæster end i det nuværende, og vil blive indrettet til at være den bedste ramme om beboernes festlige fejringer af fødselsdage, konfirmationer, Sølvbryllupper og andre festligheder.

Ny placering af Ejendomskontoret

Ejendomskontoret skal ligesom beboerne genhuses. I Det nye Blåkildegård får ejendomskontoret og driften nemlig nye lokaler, der bliver indrettet optimalt med kontor, omklædningsfaciliteter, bad og frokoststue, så arbejdsforholdene forbedres markant for dem, der holder Blåkildegård kørende.

 

Mens byggeriet står på, vil Ejendomskontoret være midlertidigt genhuset, så beboerne stadig kan komme forbi i kontorets åbningstider. Den midlertidige placering er endnu ikke besluttet, men alle beboere vil modtage information om hvor de finder ejendomskontoret under og efter byggeriet.

Bedre ophold i det grønne

Når nogle af de grønne områder bebygges med nye boliger, kommer der fokus på at skabe gode udendørsarealer i resten af Blåkildegård. Forskellige lommehaver mellem blokkene vil blive indrettet til aktivitet og ophold, hvor man kan nyde solen i det tidlige forår, mødes med naboen over en kop kaffe, eller udfordre familien i petanque.