GENHUSNING

Genhusning

Transformationen til Det nye Blåkildegård er så omfattende, at alle beboere i Blåkildegård skal genhuses.

 

Beboerne, som bor i Cirklen, Trekanten A og Firkanten A, der sælges til PenSam, skal genhuses permanent. Det samme skal beboerne, der bor i Femkanten A og Sekskanten A, som er det område hvor det kommende etagebyggeri (også kaldet Boligslangen), skal bygges.

 

Derudover betyder nedbygningen af afdelingens resterende boliger, at alle de øvrige beboere skal genhuses midlertidigt - og i nogle tilfælde genhuses permanent til nye boligtyper i Blåkildegård, hvis der er et ønske om dette.

Permanent genhusning

En permanent genhusning sker, hvis man ikke skal/kan flytte tilbage til sin bolig efter endt modernisering. Her bliver der tale om et nyt lejeforhold, hvor man får en ny lejekontrakt.

Midlertidig genhusning

En midlertidig genhusning sker i de tilfælde, hvor man skal flytte tilbage til sin bolig/adresse efter endt modernisering. Her vil man stadigvæk få en kontrakt på sin bolig i genhusningsperioden.

 

I Blåkildegård skal alle beboere dog indgå i et nyt lejeforhold med en ny lejekontrakt, der passer til den moderniserede bolig. Grunden til dette er, at antallet af kvadratmeter vil være anderledes – og at alle boliger får nye adresseangivelser. De nye adresser skyldes, at der fjernes bolignumre og opføres flere nye bolignumre på samme plads. Derfor skal der laves en helt ny adresseregistrering i Kommunen.

Genhusningsmuligheder

Alle beboerne genhuses i Blåkildegård.

 

For at skaffe tomme boliger, som kan benyttes til genhusning af beboerne i Blåkildegård, har der i en årrække været udlejningsstop. Dette betyder, at når beboerne er flyttet væk fra Blåkildegård, er deres bolig ikke blevet genudlejet og står derfor tom, så den er klar til genhusning af nuværende beboere.

 

Fraflytningen fra Blåkildegård giver dog ikke helt tomme boliger nok til at kunne genhuse alle. Derfor opstilles en række pavillonboliger, som også kan benyttes til genhusning. Pavillonboligerne er indrettet, så de er præcis som gode og modernede lejligheder, med plads der også tilgodeser børnefamilier.

Informationsmøder om genhusning

Der er blevet afholdt informationsmøder for alle beboerne i Blåkildegård i marts og april 2024. Spørgsmål og svar fra møderne kan læses her.

Spørgeskemaer

Der er udsendt et spørgeskema til alle beboere. Det er vigtigt, at alle udfylder skemaet og returnerer det senest den 21. juni 2024, da det er her Genhusningsteamet får nogle af de vigtigste informationer, som skal bruge til at planlægge genhusningen.

Genhusningssamtaler

På baggrund af spørgeskemaerne som beboerne udfylder, vil Genhusningsteamet kontakte alle de beboere, som ønsker det, for at afdække de enkelte lejemåls behov i forhold til genhusningen. Det er spørgeskemaet og genhusningssamtalen, der er grundlaget for at finde den bedste genhusningsbolig til alle beboere.

Hvornår begynder genhusningen

Det forventes, at der kommer klarhed over genhusningsetaperne og tidsplanen i sensommeren 2024, når forhandlingerne med den vindendeentreprenør er afsluttet. Beboere, der ønsker at få en genhusningssamtale, kan forvente, at dette sker i sensommeren 2024.